Operační stůl Specialní V-Top PRO

Specialní  V-Top PRO operační stůl

S nárůstém prováděných laparoskopických operací se množily požadavky na výrobu pohodlného a cenově dostupného operačního stolu. Tím jste nás inspirovali, abychom tento stůl pro Vás vyrobili. Stůl byl vyvíjen a inovován ve spolupráci s našími  holandským partnerem firmou Veteq NL  a klinikou v Belgii. Pracovní plocha je sestavena ze tří nerezových desek z nichž dvě jsou manuálně stavitelné v rozmezí od  0´ do 90´ do polohy V TOP, elektrický trend elburg polohovací systém, el. boční naklápěcí systém,  el. nastavitelná výška, nožní ovládání a ergonomická úprava z něj dělají zcela výjimečný a velmi praktický operační stůl. Střední část pracovní desky lze jednoduše dle potřeby zúžit, což umožňuje operatérovi se dostat během zákroku k pacientovi co nejblíže a  ulehčuje práci laparoskopickými nástroji. Stůl je vyráběn naší firmou  kompletně v CZ  z kvalitních materiálů a komponentů.

Specialized V-Top PRO ErgO

Nastavitelná výška stolu: 650-1150 mm, s kolečky 750-1250 mm

Pracovní deska: nerez ocel s V-TOP nastavením a ErgO výkrojí (zúžení - které lze doplnit o snímatelné vložky) operatiewerkblad, elektricky nastavitelná poloha trendelburg a antitrendelburg, elektrické naklápění desky....

Provedení rámu: ve standardu ocel s nástřikem bílé práškové barvy, celonerezové provedení za příplatek

Pohony: 2 x elektromotor, 1 extra přídavný  elektromotor pro  lateralní naklápění

Nosnost: 100kg

Standaard: monorail, verstelbare voetjes

Opce: celonerezové provodení

Informatie opvragen

Productsheet downloaden

Werkbladen

Optionele accessoires

!-- {"name":"","type":"layout","children":[{"name":"","type":"section","props":{"style":"default","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center","padding_remove_bottom":false},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"headline","props":{"title_element":"h1","content":"Specialized V-Top PRO opera\u010dn\u00ed st\u016fl","margin_remove_bottom":false}},{"name":"","type":"gallery","props":{"show_title":true,"show_meta":true,"show_content":true,"show_link":true,"show_hover_image":true,"grid_default":"1","grid_medium":"3","overlay_mode":"caption","overlay_hover":true,"overlay_style":"","text_color":"light","overlay_position":"center","overlay_transition":"fade","title_element":"h3","meta_style":"meta","meta_align":"bottom","text_align":"center","margin":"default","lightbox":true,"css":".el-title {\n display: none;\n}","title_display":"item","content_display":"item"},"children":[{"name":"","type":"gallery_item","props":{"image":"images\/SPLvtopproergo1wm.jpg"}},{"name":"","type":"gallery_item","props":{"image":"images\/SPLvtopproergo2wm.jpg"}},{"name":"","type":"gallery_item","props":{"image":"images\/SpecializedRVSwm.jpg"}}]}]}]},{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1","margin":"default"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"

S n\u00e1r\u016fst\u00e9m prov\u00e1d\u011bn\u00fdch laparoskopick\u00fdch operac\u00ed se mno\u017eily po\u017eadavky na v\u00fdrobu pohodln\u00e9ho a cenov\u011b dostupn\u00e9ho opera\u010dn\u00edho stolu. T\u00edm jste n\u00e1s inspirovali, abychom tento st\u016fl pro V\u00e1s vyrobili.
\n \n

St\u016fl byl vyv\u00edjen a inovov\u00e1n ve spolupr\u00e1ci s na\u0161\u00edmi  holandsk\u00fdm partnerem firmou Veteq NL  a klinikou v Belgii.\n \n

Pracovn\u00ed plocha je sestavena ze t\u0159\u00ed nerezov\u00fdch desek z nich\u017e dv\u011b jsou manu\u00e1ln\u011b staviteln\u00e9 v rozmez\u00ed od  0\u00b4 do 90\u00b4 do polohy V TOP, elektrick\u00fd trend elburg polohovac\u00ed syst\u00e9m, el. bo\u010dn\u00ed nakl\u00e1p\u011bc\u00ed syst\u00e9m,  el. nastaviteln\u00e1 v\u00fd\u0161ka, no\u017en\u00ed ovl\u00e1d\u00e1n\u00ed a ergonomick\u00e1 \u00faprava z n\u011bj d\u011blaj\u00ed zcela v\u00fdjime\u010dn\u00fd a velmi praktick\u00fd opera\u010dn\u00ed st\u016fl. St\u0159edn\u00ed \u010d\u00e1st pracovn\u00ed desky lze jednodu\u0161e dle pot\u0159eby z\u00fa\u017eit, co\u017e umo\u017e\u0148uje operat\u00e9rovi se dostat b\u011bhem z\u00e1kroku k pacientovi co nejbl\u00ed\u017ee a  uleh\u010duje pr\u00e1ci laparoskopick\u00fdmi n\u00e1stroji. St\u016fl je vyr\u00e1b\u011bn na\u0161\u00ed firmou  kompletn\u011b v CZ  z kvalitn\u00edch materi\u00e1l\u016f a komponent\u016f."}},{"name":"","type":"list","props":{"show_image":true,"show_link":true,"image_align":"left","list_style":"striped","content_style":""},"children":[{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Specialized V-Top PRO ErgO"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Nastaviteln\u00e1 v\u00fd\u0161ka stolu: 650-1150 mm, s kole\u010dky 750-1250 mm"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Pracovn\u00ed deska: nerez ocel s V-TOP nastaven\u00edm a ErgO v\u00fdkroj\u00ed (z\u00fa\u017een\u00ed - kter\u00e9 lze doplnit o sn\u00edmateln\u00e9 vlo\u017eky) operatiewerkblad, elektricky nastaviteln\u00e1 poloha trendelburg a antitrendelburg, elektrick\u00e9 nakl\u00e1p\u011bn\u00ed desky...."}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Proveden\u00ed r\u00e1mu: ve standardu ocel s n\u00e1st\u0159ikem b\u00edl\u00e9 pr\u00e1\u0161kov\u00e9 barvy, celonerezov\u00e9 proveden\u00ed za p\u0159\u00edplatek"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Pohony: 2 x elektromotor, 1 extra p\u0159\u00eddavn\u00fd  elektromotor pro  lateraln\u00ed nakl\u00e1p\u011bn\u00ed"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Nosnost: 100kg"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Standaard: monorail, verstelbare voetjes"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Opce: celonerezov\u00e9 provoden\u00ed"}}]},{"name":"","type":"button","props":{"gutter":"small","margin":"default"},"children":[{"name":"","type":"button_item","props":{"button_style":"secondary","icon_align":"left","content":"Informatie opvragen","icon":"info","link":"index.php?Itemid=107"}},{"name":"","type":"button_item","props":{"button_style":"primary","icon_align":"left","content":"Productsheet downloaden","icon":"download"}}]}]}]}]},{"name":"werkbladen V-Top","type":"section","props":{"style":"muted","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"headline","props":{"title_element":"h2","content":"Werkbladen"}},{"name":"","type":"grid","props":{"show_title":true,"show_meta":true,"show_content":true,"show_image":true,"show_link":true,"grid_default":"1","grid_medium":"3","title_element":"h3","meta_style":"meta","meta_align":"bottom","icon_ratio":4,"image_align":"top","image_grid_width":"1-2","image_breakpoint":"m","link_text":"Klik voor vergroting","link_style":"panel","margin":"default","lightbox":true,"lightbox_image_orientation":false,"meta_margin":"remove","link_size":"small"},"children":[{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"V-Top operatiewerkblad ","meta":"RVS 130x60cm","image":"images\/V-Top-standaard.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"V-Top ErgO operatiewerkblad","meta":"GFK 130x60cm","image":"images\/ergowm.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"ErgO inzetstukken","image":"images\/inzetstukkenergowm.jpg"}}]}]}]}]},{"name":"","type":"section","props":{"style":"default","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"headline","props":{"title_element":"h2","content":"Optionele accessoires"}},{"name":"","type":"grid","props":{"show_title":true,"show_meta":true,"show_content":true,"show_image":true,"show_link":true,"grid_default":"1","grid_medium":"4","title_element":"h3","meta_style":"meta","meta_align":"bottom","icon_ratio":4,"image_align":"top","image_grid_width":"1-2","image_breakpoint":"m","link_text":"Read more","link_style":"panel","margin":"default","lightbox":true,"title_style":"h4","panel_style":"","image_card":true},"children":[{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Dental extensie","image":"images\/dental.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Hoofdextensie","image":"images\/hoofdextensies.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Infuushouder","image":"images\/infuus.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Slanghouder","image":"images\/bloem.wm.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Fixatie clips","image":"images\/fixatieclips.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"RVS emmer","image":"images\/RVS-emmer.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Rubber mat","image":"images\/rubber.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Wielenset","image":"images\/wiel-kunststof.jpg"}}]}]}]}]}]} -->

Hospitalizační klece

Kontakt

(+420) 603 266 911
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2018 VETEQ VETERINAIR. All rights reserved | Sitemap
Realiyation by: Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau