Teleskopický stůl comfort

Column-Line comfort vyšetřovací stůl

Stoly řady Columm-Line jsou osazeny  pracovní deskou jenž se vyrábí ve třech provedeních a je elektricky výškově nastavitelná pomoci teleskopického stojanu. Tato řada stolů umožňuje použití napájení přes aku baterii, kterou si můžete k vybranému stolu této řady doobjednat.  Stoly této řady mají různé využití v závislosti na vybrané pracovní desce. Můžou být na základě Vašeho přání osazeny sadou velice kvalitních koleček s brzdou, pro lepší manipulaci.   Varianta Comfort s profilovanou pracovní deskou má nejjednodušší nejekonomičtější provedení a je vhodný  jako vyšetřovací stůl, na kterém můžete provádět i drobné zákroky. Varianta V-top s pracovní deskou stavitelnou do polohy V-Top,umožňuje využití stolu pro chirurgii  první řady  a jednoduchou chirurgii druhé řady. Třetí variantou je stůl  V-Top PRO, který je již vivinut pro složitější operace a laparoskopické procedury. Tato řada stolů s teleskopickým stojanem je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů. Pracovní deska i teleskopická  sloupová noha jsou vyrobeny z nerezové oceli. Noha je stabilní a její vysunutí je velice tiché.

Column-Line comfort

Nastavitelná výška stolu: 750 -1100 mm,varianta s kolečky 850-1200 mm

Pracovní deska stolu: profilovaná nerezová s naklápěním trendelburg 

Rám: celonerezové provedení základny i  teleskopického stojanu

Zdvihací systém: elektromotor, popřípadě elektromotor na akubaterii

Nosnost stolu: 100kg

Standart: monorail, stavitelná noha

Příslušenství: nerezová nádoba k zachycení nečistott 

Informatie opvragen

Productsheet downloaden

Volitelné příslušenství:

!-- {"name":"","type":"layout","children":[{"name":"","type":"section","props":{"style":"default","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center","padding_remove_bottom":false},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"headline","props":{"title_element":"h1","content":"Column-Line comfort vy\u0161et\u0159ovac\u00ed st\u016fl","margin_remove_bottom":false}},{"name":"","type":"gallery","props":{"show_title":true,"show_meta":true,"show_content":true,"show_link":true,"show_hover_image":true,"grid_default":"1","grid_medium":"3","overlay_mode":"caption","overlay_hover":true,"overlay_style":"","text_color":"light","overlay_position":"center","overlay_transition":"fade","title_element":"h3","meta_style":"meta","meta_align":"bottom","text_align":"center","margin":"default","lightbox":true,"css":".el-title {\n display: none;\n}","title_display":"item","content_display":"item"},"children":[{"name":"","type":"gallery_item","props":{"image":"images\/Colom-line-comfort-1.jpg"}},{"name":"","type":"gallery_item","props":{"image":"images\/colom-line-comfort.jpg"}},{"name":"","type":"gallery_item","props":{"image":"images\/colom-line-comfort-2.jpg"}}]}]}]},{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1","margin":"default"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"

Stoly \u0159ady Columm-Line jsou osazeny  pracovn\u00ed deskou jen\u017e se vyr\u00e1b\u00ed ve t\u0159ech proveden\u00edch a je elektricky v\u00fd\u0161kov\u011b nastaviteln\u00e1 pomoci teleskopick\u00e9ho stojanu. Tato \u0159ada stol\u016f umo\u017e\u0148uje pou\u017eit\u00ed nap\u00e1jen\u00ed p\u0159es aku baterii, kterou si m\u016f\u017eete k vybran\u00e9mu stolu t\u00e9to \u0159ady doobjednat. \n

Stoly t\u00e9to \u0159ady maj\u00ed r\u016fzn\u00e9 vyu\u017eit\u00ed v z\u00e1vislosti na vybran\u00e9 pracovn\u00ed desce. M\u016f\u017eou b\u00fdt na z\u00e1klad\u011b Va\u0161eho p\u0159\u00e1n\u00ed osazeny sadou velice kvalitn\u00edch kole\u010dek s brzdou, pro lep\u0161\u00ed manipulaci. \n

 Varianta Comfort s profilovanou pracovn\u00ed deskou m\u00e1 nejjednodu\u0161\u0161\u00ed nejekonomi\u010dt\u011bj\u0161\u00ed proveden\u00ed a je vhodn\u00fd  jako vy\u0161et\u0159ovac\u00ed st\u016fl, na kter\u00e9m m\u016f\u017eete prov\u00e1d\u011bt i drobn\u00e9 z\u00e1kroky.\n

Varianta V-top s pracovn\u00ed deskou stavitelnou do polohy V-Top,umo\u017e\u0148uje vyu\u017eit\u00ed stolu pro chirurgii  prvn\u00ed \u0159ady  a jednoduchou chirurgii druh\u00e9 \u0159ady.\n

T\u0159et\u00ed variantou je st\u016fl  V-Top PRO, kter\u00fd je ji\u017e vivinut pro slo\u017eit\u011bj\u0161\u00ed operace a laparoskopick\u00e9 procedury. \n

Tato \u0159ada stol\u016f s teleskopick\u00fdm stojanem je vyrobena z vysoce kvalitn\u00edch materi\u00e1l\u016f. Pracovn\u00ed deska i teleskopick\u00e1  sloupov\u00e1 noha jsou vyrobeny z nerezov\u00e9 oceli. Noha je stabiln\u00ed a jej\u00ed vysunut\u00ed je velice tich\u00e9.\n

\n

\n

\n

\n

"}},{"name":"","type":"list","props":{"show_image":true,"show_link":true,"image_align":"left","list_style":"striped","content_style":""},"children":[{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Column-Line comfort"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"

Nastaviteln\u00e1 v\u00fd\u0161ka stolu: 750 -1100 mm,varianta s kole\u010dky 850-1200 mm"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"

Pracovn\u00ed deska stolu: profilovan\u00e1 nerezov\u00e1 s nakl\u00e1p\u011bn\u00edm trendelburg "}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"

R\u00e1m: celonerezov\u00e9 proveden\u00ed z\u00e1kladny i  teleskopick\u00e9ho stojanu"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"

Zdvihac\u00ed syst\u00e9m: elektromotor, pop\u0159\u00edpad\u011b elektromotor na akubaterii"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"

Nosnost stolu: 100kg"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"

Standart: monorail, staviteln\u00e1 noha"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"

P\u0159\u00edslu\u0161enstv\u00ed: nerezov\u00e1 n\u00e1doba k zachycen\u00ed ne\u010distott "}}]},{"name":"","type":"button","props":{"gutter":"small","margin":"default"},"children":[{"name":"","type":"button_item","props":{"button_style":"secondary","icon_align":"left","content":"Informatie opvragen","icon":"info","link":"index.php?Itemid=107"}},{"name":"","type":"button_item","props":{"button_style":"primary","icon_align":"left","content":"Productsheet downloaden","icon":"download"}}]}]}]}]},{"name":"","type":"section","props":{"style":"default","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"headline","props":{"title_element":"h2","content":"Voliteln\u00e9 p\u0159\u00edslu\u0161enstv\u00ed:"}},{"name":"","type":"grid","props":{"show_title":true,"show_meta":true,"show_content":true,"show_image":true,"show_link":true,"grid_default":"1","grid_medium":"4","title_element":"h3","meta_style":"meta","meta_align":"bottom","icon_ratio":4,"image_align":"top","image_grid_width":"1-2","image_breakpoint":"m","link_text":"Read more","link_style":"panel","margin":"default","lightbox":true,"title_style":"h4","panel_style":"","image_card":true},"children":[{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Dent\u00e1ln\u00ed n\u00e1stavec","image":"images\/dental.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Dr\u017e\u00e1k infuse","image":"images\/infuus.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Fixa\u010dn\u00ed clip","image":"images\/fixatieclips.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Dr\u017e\u00e1k hadi\u010dek","image":"images\/bloem.wm.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Fixa\u010dn\u00ed r\u00e1m","image":"images\/fixatie-2.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Gumov\u00e1 podlo\u017eka","image":"images\/rubber.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Sada kole\u010dek","image":"images\/wiel-kunststof.jpg"}}]}]}]}]}]} -->

Hospitalizační klece

Kontakt

(+420) 603 266 911
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2018 VETEQ VETERINAIR. All rights reserved | Sitemap
Realiyation by: Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau